نکات کلیدی در مورد کلمه This

 

برخی کلمات هستند که در زبان انگلیسی کاربرد فراوانی دارند و نمی توان از آن ها به سادگی عبور کرد. یکی از همین کلمات معروف و پر کاربرد This است که شما حداقل در هر پاراگرافی شاهد حضور آن خواهید بود. کلمه This همیشه قبل از یک صفت حضور دارد که به آن معنا می دهد. زمانی که شما در زبان انگلیسی و پروژه های خود از This استفاده می کنید، می توانید بعد از آن از اسامی شمار پذیر یا غیر شمار پذیر استفاده کنید.

در ساده ترین مثال برای تعریف اسامی شمار پذیر و غیر شمار پذیر می توان از جملات زیر استفاده کرد:

  • Please check this book for me / لطفا این کتاب را برای من بررسی کنید
  • Nothing like before in this moment / در این لحظه هیچ چیز مانند قبل نیست

حال باید دانست که کلمه This کاملا تغییر پذیر است و در جمله می تواند معنای خود را تغییر دهد. این تغییر پذیری کاملا بستگی به فرم جمله و البته صفتی که بعد از آن به کار می رود دارد. مثلا گاهی ممکن است که شما بخواهید از یک صفت جمع در جمله ساده خود استفاده کنید که در چنین شرایطی باید از حالت دیگر کلمه This یعنی These در جمله تان استفاده کنید و از آن به کار ببرید. این تعریف را به سادگی می توانید در مثال زیر متوجه شوید :

  • These Fruits are too expensive / این میوه ها گران هستند

گاهی مواقع هم پیش می آید که شما بخواهید از کلمه This به عنوان ضمیر یک جمله استفاده کنید. در این حالت دیگر نیازی نیست که شما از یک اسم یا صفت بعد از آن به کار ببرید و کافی است تنها از خود کلمه به عنوان ضمیر استفاده کنید که از این حالت بیشتر در سوال ها رخ می دهد. البته باید دانست که در حالت ضمیر هم اگر بخواهید از جمع استفاده کنید، باید از حالت دیگر این کلمه یعنی These استفاده کنید. مثال های زیر به سادگی می توانند این بخش را برای شما توضیح دهند :

  • Isn’t this what you love it ? / این همان چیزی نیست که دوستش داری ؟
  • I guess these are my phones / به گمانم این ها تلفن های من هستند

حالت دیگری هم برای This وجود دارد که از آن به اتفاق های حال اشاره می شود. مثلا در همین لحظه ممکن است برای شما اتفاقی رخ دهد یا یک داستانی به یاد بیاورید که برای آن می توانید از This استفاده کنید. کلمه This کلیدی ترین کلمه ای است که در جمله به اتفاق شما اشاره می کند و کاربرد آن برای اثبات اتفاق در لحظه است. یعنی نشان می دهد که چنین اتفاقی در همین لحظه رخ داده است که در مثال زیر به راحتی می توانید متوجه شوید:

  • This dog of yours , how old is she ? / این سگ تو چند سالش است؟

البته باید دانست که کلمه This کاربرد های بسیاری در زبان انگلیسی دارد و این تنها بخشی از این کاربرد ها بود که شما درباره آن ها دانستید. کلمه This به اشتباه در بسیاری از آموزش ها به طور سطحی دیده می شود و آموزش مهمی درباره آن وجود ندارد اما باید دانست که این کلمه خود یکی از پر نکات ترین مباحث آموزش زبان انگلیسی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *