مهم ترین تفاوت Above و Over در جملات

 

در زبان انگلیسی کلمات زیادی وجود دارد که بنا به معنای ساده آن ها به اشتباه در جملات به کار می روند و از ان ها استفاده می شود. این اشتباه بیشتر در افرادی رخ می دهد که می خواهند زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم خود فرا گیرند و آشنایی پیشینه با آن زبان ندارند. یکی از دو کلمات مهم و کاربردی در زبان انگلیسی کلمات Above و Over هستند که هر دو در معنای ساده به بالا تر یا فرا تر بودن یک شی اشاره می کنند. حال زمانی که این کلمات در جمله ها قرار می گیرند به شکل های دیگری در می آیند و معانی متفاوتی پیدا می کنند که این خود باعث می شود که تعریف این دو کلمه از همدگیر جدا باشد و تنها در معنای ساده خود شبیه به یکدیگر باشد.

تفاوت اصلی Above و Over

اگر در ابتدا بخواهید از کلمه های Above و Over در یک جمله استفاده کنید تا با معنای لغوی آن آشنا شوید می توانید با جمله زیر به این آگاهی دست پیدا کنید :

  • We built a new line above / over the bridge روی پل یک خط جدید ساختیم /

حال اگر بخواهید در جمله تان از یک شی استفاده کنید که می خواهد از ابتدای یک وسیله به انتهای آن حرکت کند دیگر نمی توانید از کلمه Above استفاده کنید زیرا چنین کلمه ای در گرامر های زبان انگلیسی بی معنا می شود و تنها باید از کلمه Over در این جملات استفاده کنید. این نکات در ابتدا ساده به نظر می آیند اما همین ها باعث می شود که یک جمله از لحاظ خواندن و معنا تغییر پیدا کند و آن چیزی که می خواهید را بیان نکند. به مثال زیر برای کلمه Over دقت کنید تا مبحث بالا را بهتر متوجه شوید :

  • They jumped over the tree از روی درخت پریدند /
  • He threw the apple over the wall سیب را از روی دیوار پرت کرد /

همچنین باید دانست که کلمه Over تنها در شی ها و حرکت آن ها معنا ندارد و می توان از آن در مباحث دیگری هم استفاده کرد. مثلا اگر بخواهید یک وسیله ای را با استفاده از یک وسیله دیگر بپوشانید باید تنها از کلمه Over استفاده کنید و باز هم کلمه Above در چنین جملاتی اشتباه است و باعث می شود که ساختار و گرامر جمله اشتباه شود. این نکته نوشتاری را باید در مثال های مختلفی تمرین کرد تا به خوبی بتوان به آن مسلط شد. می توانید به مثال زیر به خوبی دقت کنید تا آگاهی بیشتری نسبت به موضوع پیدا کنید :

  1. She put a blanket over the sleeping mom مادر خوابیده بود و او پتویی رویش کشید /

حال باید بخش های مهمی هم درباره کلمه Above نیز بدانید. در ابتدا باید دانست که Above و Over تنها به معنی فرا تر بودن نیستند و می توانند در بیش از حد بودن یک چیز هم اشاره ای داشته باشند. حال زمانی که بخواهید یک مقداری را بیشتر جلوه دهید و برای آن مقدار معینی نداشته باشید باید از کلمه Above استفاده کنید. کلمه Above در جمله شما نشان دهنده این است که وسیله و شی مورد نظر شما بیش از یک مقدار مشخص شده ای است که نشان دادن چنین چیزی در زبان انگلیسی به وسیله کلمه Over اشتباه است.

  • ۱۰۰ meter above sea-level / صد متر بالا تر از سطح دریا

اما اگر بخواهید در همین مبحث از کلمه Over هم استفاده کنید، کار اشتباهی نکرده اید اما باید بدانید که کلمه Over را نباید بدون مقدار تعیین کرد. یعنی این کلمه زمانی درست به کار می رود که در کنار آن از مقدار های عددی یا سن و سال هم به کار رود تا گرامر آن جمله درست باشد. این مهم ترین نکته ای است که در مورد این کلمه در مقادیر می توان بیان کرده و باید دقت زیادی به آن داشت. حال در مثال پایین جملاتی با کلمه Over بیان شده است که در کنار آن ها مقادیر مشخص شده ای هم وجود دارند :

  • She is over 30 بالای سی سال سن دارد /
  • They waited over three minutes آن ها بیش از سه دقیقه منتظر شدند /

این نکات مهم ترین عوامل های گرامری هستند که دقت به آن ها باعث می شود که هیچکسی در گرامر و نوشتن جملات انگلیسی اشتباهی نداشته باشد. شرایط زیادی ایجاد می شود که دو کلمه شباهت نزدیکی به همدیگر داشته باشند اما نباید از آن ها در هر جمله ای استفاده کرد و باید دانست که کاربرد آن ها در چه جملات و مباحثی است. این نکته از زبان مانند خوار و خار در زبان فارسی است که عدم دقت به معنی داخلی آن باعث می شود که یک جمله از ابتدا اشتباه مطرح شود پس بهتر است که از همان ابتدای زبان آموزی به چنین نکاتی دقت کنید و با تمرین بتوانید آن ها را درست مطرح کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *